Ovládání

Regulátor řídí jednotku na základě hodnoty relativní vlhkosti (RH) a teploty naměřených v místnosti.

 Regulátor je spárován se vzduchotechnickou jednotkou a výchozí hodnoty jsou standardní.

Na displeji regulátoru se zobrazí:

  • Funkce: zvlhčování (HUMIDIFY), chlazení (Cool) nebo obojí (AUT)

v závislosti na připojeném zařízení.

  • Stav: baterie, RF připojení a řízení.

Regulátor komunikuje s jednotkou přes bezdrátový RF signál. Na základě (přednastavených) hodnot regulátor vyšle signál do jednotky, která na povel reaguje.

Hodnoty mohou být nastaveny uživatelem na základě jeho individuálních a aktuálních požadavků.